Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

CEL KSZTAŁCENIA

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 200 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 4 godzin,

zajęcia praktyczne – 10 godzin.