Pielęgniarstwo ratunkowe – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 407 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 225 godziny,

zajęcia praktyczne – 182 godziny.