Pielęgniarstwo kardiologiczne – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA
 Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi oraz osobami zagrożonymi ryzykiem rozwoju tych chorób.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 438 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 200 godzin,

zajęcia praktyczne – 238 godzin.