Pielęgniarstwo epidemiologiczne – kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

CEL KSZTAŁCENIA
Celem kształcenia jest uzyskanie przez pielęgniarkę, położną wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania określonych programem kursu kwalifikacyjnego zadań w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 302 godziny dydaktyczne:
zajęcia teoretyczne – 190 godzin;
zajęcia praktyczne – 112 godzin.