Pielęgniarstwo diabetologiczne – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA
Przygotowanie pielęgniarki do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem z cukrzycą i jego rodziną.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 338 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 170 godzin,

zajęcia praktyczne – 168 godzin.