1. Cel kształcenia:
Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej przez pielęgniarkę/położną jak w prawidłowy sposób sprawować opiekę nad pacjentem ze wszczepionym portem donaczyniowym; obsługa portu dożylnego i minimalizacja powikłań.

2. Czas trwania kształcenia: 8h

Żnin – termin 05.10.2018r. Edycja I

Żnin – termin 19.10.2018r. Edycja II