NAZWA: IPMC Przemysław Warnke

KONTAKT: 606 678 893 lub 606 678 853

EMAIL: biuro@imed.edu.pl

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
BANK BZ WBK NR: 30 1090 2590 0000 0001 3575 1830