WYKONANIE I INTERPRETACJA ZAPISU ELEKTROKARDIOGRAFICZNEGO – ZAPISZ SIĘ!

LECZENIE RAN – KURS SPECJALISTYCZNY DLA POŁOŻNYCH – ZAPISZ SIĘ!

LECZENIE RAN – KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK – ZAPISZ SIĘ!

OBSŁUGA PORTU DOSTĘPU DO-NACZYNIOWEGO – KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PIELĘGNIAREK – ZAPISZ SIĘ!

WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE – KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ZAPISZ SIĘ!

ZJAZD/KONFERENCJA OKULISTYKA – ZAPISZ SIĘ!

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA – KURS SPECJALISTYCZNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH – ZAPISZ SIĘ!