KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

2. Pielęgniarstwo chirurgiczne

3. Pielęgniarstwo diabetologiczne

4. Pielęgniarstwo geriatryczne

5. Pielęgniarstwo internistyczne

6. Pielęgniarstwo kardiologiczne

7. Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią

8. Pielęgniarstwo neonatologiczne

9. Pielęgniarstwo neurologiczne

10. Pielęgniarstwo onkologiczne

11. Pielęgniarstwo operacyjne

12. Pielęgniarstwo opieki długoterminowe

13. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej

14. Pielęgniarstwo pediatryczne

15. Pielęgniarstwo psychiatryczne

16. Pielęgniarstwo ratunkowe

17. Pielęgniarstwo rodzin

18. Pielęgniarstwo transplantacyjne

19. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowani

20. Ochrona zdrowia pracujących

 

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA POŁOŻNYCH

1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii

2. Pielęgniarstwo operacyjne

3. Pielęgniarstwo rodzinne

 

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

1. Pielęgniarstwo epidemiologiczne