KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE DLA PIELĘGNIAREK i  POŁOŻNYCH

1. Kurs samoobrony – przymus bezpośredni (14h)

2. Obsługa portu dostępu wlewu do naczyniowego (8h)

3. Inny temat szkolenia (8h)
jaki? ………………………….