DOSKONALENIE ZAWODOWE RATOWNIKÓW  MEDYCZNYCH

1. Seminaria tematyczne – wg zapotrzebowania (8h)

2. Szkolenie – Przymus bezpośredni wobec osób z zaburzeniami psychicznymi (14h) (teoria+ćwiczenia)