Aktualizacja programów szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek i położnych

VIII Konferencja PTPR Zagadki Ratownictwa