Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii  – kurs przeznaczony dla położnych

CEL KSZTAŁCENIA
Przygotowanie położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej oraz postępowania w stanach nagłych w położnictwie i ginekologii.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 377 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 200 godzin,

zajęcia praktyczne – 245 godzin.