Najbliższe kursy:

Wywiad i badanie fizykalne – Kurs dla specjalistyczny dla pielęgniarek i położynch

Użycie środków przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

Szczepienia Ochronne – Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Szczepienia Ochronne – Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Leczenie Ran – Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

Obsługa portu dostępu wlewu donaczyniowego

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Endoskopia