Najbliższe kursy:

Wywiad i badanie fizykalne – Kurs dla specjalistyczny dla pielęgniarek i położynch

Szczepienia Ochronne – Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

Polska