Szczepienia ochronne Kurs przeznaczony dla położnych

Szczepienia ochronne – kurs przeznaczony dla położnych

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie :
· szczepień ochronnych noworodków; · szczepienia przeciw HPV, istotnego ze względów epidemiologicznych, postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie szczepień ochronnych.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 52 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 27 godzin,

zajęcia praktyczne – 25 godzin