Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym Kurs przeznaczony dla położnych

Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym – kurs przeznaczony dla położnych

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie położnej do sprawowania opieki nad kobietą z cukrzycą w okresie przedkoncepcyjnym, podczas ciąży, porodu i połogu.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 180 godz. dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 44 godz.,

zajęcia praktyczne – 136 godz.