Onkologia ginekologiczna Kurs przeznaczony dla położnych

Onkologia ginekologiczna – kurs przeznaczony dla położnych

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej opieki onkologicznej nad kobietą z chorobą nowotworową narządu rodnego i piersi.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 140 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 70 godzin;

zajęcia praktyczne – 70 godzin.