Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu Kurs przeznaczony dla położnych

Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu – kurs przeznaczony dla położnych

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie monitorowania dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu, w wybranych stanach klinicznych matki i płodu.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 90 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin, w tym 10 godzin ćwiczeń w warunkach symulowanych lub w warunkach naturalnych;

zajęcia praktyczne – 55 godzin.