Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji Kurs przeznaczony dla położnych

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji Kurs przeznaczony dla położnych

CEL KSZTAŁCENIA

Położna, edukator do spraw laktacji, obejmie specjalistyczną opieką kobietę i jej dziecko w okresie przygotowania, rozpoczęcia i trwania karmienia piersią.

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji wynosi 62 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 34 godziny, w tym 7 godzin zajęć warsztatowych,

zajęcia praktyczne – 28 godzin.