Żywienie dojelitowe i pozajelitowe Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym dorosłym i dzieckiem z zastosowanym żywieniem dojelitowym i pozajelitowym.

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 200 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 90 godzin,

zajęcia praktyczne – 110 godzin.