Wykonanie i ocena testów skórnych Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Wykonanie i ocena testów skórnych – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania i oceny wyników testów skórnych doskórnych, naskórnych i śródskórnych i prowadzenia edukacji zdrowotnej w chorobach alergicznych.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 45 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 24 godziny,

zajęcia praktyczne – 21 godzin.