Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie wykonania w sytuacjach szczególnych konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 40 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 15 godzin;

ćwiczenia w warunkach symulowanych – 25 godzin.