Wykonanie badania spirometrycznego Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Wykonanie badania spirometrycznego – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonania badania spirometrycznego i wstępnej oceny wyniku badania u pacjentów w różnym wieku i w różnym stanie zdrowia.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 86 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 36 godzin,

zajęcia praktyczne – 50 godzin.