Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń samodzielnie lub we współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego w zakresie rehabilitacji osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 164 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 74 godziny;

zajęcia praktyczne – 90 godzin.