Podstawy opieki paliatywnej Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Podstawy opieki paliatywnej – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Pielęgniarka zastosuje metody terapeutyczne poprawiające jakość życia pacjenta objętego opieką paliatywną oraz jego rodziny/opiekunów.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 85 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 50 godz.;

zajęcia praktyczne – 35 godz.