Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgnowania pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie w warunkach stacjonarnej opieki zdrowotnej i w warunkach domowych.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 105 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 56 godzin,

zajęcia praktyczne – 49 godzin.