Pediatryczna domowa opieka paliatywna Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Pediatryczna domowa opieka paliatywna –  kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Pielęgniarka zastosuje metody terapeutyczne poprawiające jakość życia nieuleczalnie chorego dziecka objętego domową opieką paliatywną oraz jego rodziców/opiekunów.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 187 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 47 godzin;

zajęcia praktyczne – 140 godzin.