Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z przetoką jelitową, w tym kolostomią, ileostomią.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 173 godziny dydaktyczne: zajęcia teoretyczne – 68 godzin,

zajęcia praktyczne – 105 godzin.