Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (PoChP) Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Opieka nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (PoChP) – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarek do profesjonalnego, samodzielnego wykonywania świadczeń zdrowotnych związanych z profilaktyką i opieką nad pacjentem z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, w warunkach opieki stacjonarnej i domowej.

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 145 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 49 godzin;

zajęcia praktyczne – 96 godzin.