Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Pielęgniarka sprawuje opiekę nad pacjentem poddawanym procedurom z zakresu diagnostyki i terapii, zgodnie z zasadami ochrony radiologicznej oraz specyfiką pracy z otwartymi źródłami promieniowania.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

 

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka nad pacjentem poddawanym procedurom diagnostycznym i terapeutycznym z użyciem otwartych źródeł promieniowania wynosi 67 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 32 godziny,

zajęcia praktyczne – 35 godzin.