Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otolaryngologicznymi – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Pielęgniarka sprawuje opiekę nad dzieckiem* ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi oraz prowadzi profilaktykę i edukację zdrowotną.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka pielęgniarska nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi wynosi 120 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 50 godzin,

zajęcia praktyczne – 70 godzin.