Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do zapewnienia samodzielnej, kompleksowej opieki nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 105 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 60 godzin,

zajęcia praktyczne – 45 godzin.