Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Pielęgniarka zapewni kompleksową opiekę dziecku* z chorobą nowotworową.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową wynosi 75 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 45 godzin,

zajęcia praktyczne – 30 godzin.