Kompresjoterapia Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Kompresjoterapia – kurs przeznaczony dla pielęgniarek

  • CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kompresjoterapii profilaktycznej i leczniczej w chorobach układu żylnego i limfatycznego.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 110 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 75 godzin, w tym: wykłady – 40 godzin, zajęcia warsztatowe– 35 godzin, zajęcia praktyczne – 35 godzin.