Dializoterapia Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

Dializoterapia Kurs przeznaczony dla pielęgniarek

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.

 

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Liczba godzin przeznaczona na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 165 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 75 godzin,

zajęcia praktyczne – 90 godzin.