Terapia bólu przewlekłego u dorosłych Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

Terapia bólu przewlekłego u dorosłych – kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii bólu przewlekłego u pacjenta dorosłego, ze szczególnym uwzględnieniem pacjenta w wieku podeszłym.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 84 godziny dydaktyczne:

zajęcia teoretyczne – 40 godzin,

zajęcia praktyczne – 44 godziny.