Terapia bólu ostrego u dorosłych

Terapia bólu ostrego u dorosłych – kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie okołooperacyjnym w zakresie uśmierzania bólu ostrego: · monitorowania natężenia bólu za pomocą przyjętych skal oceny natężenia bólu; · monitorowania przebiegu leczenia przeciwbólowego u chorych; · podawania leków różnymi drogami w celu uśmierzania bólu ostrego w zakresie zlecenia lekarskiego, także z wykorzystaniem technik analgezji regionalnej; · modyfikowania dawki leku przeciwbólowego, w zakresie zlecenia lekarskiego, na podstawie monitorowania bólu i stanu pacjenta.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 98 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 28 godzin,

zajęcia praktyczne – 70 godzin.