Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka – kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do rozpoznania stanu zagrożenia życia noworodka i samodzielnego podejmowania działań resuscytacyjnych w ramach kompetencji zawodowych.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą wynosi 57 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne (wykłady) – 27 godz.,

ćwiczenia w warunkach symulowanych – 30 godz.

Termin kursu:
17.09.2018 – 20.10.2018 I