Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów

Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów – kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

CEL KSZTAŁCENIA

Pielęgniarka, położna sprawuje opiekę nad pacjentem w trakcie leczenia systemowego choroby nowotworowej.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu specjalistycznego  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów wynosi 70 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia teoretyczne – 35 godzin,

zajęcia praktyczne – 35 godzin.