Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI – kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki/położnej do samodzielnej, kompleksowej opieki nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 129 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 29 godzin,

ćwiczenia (sala do ćwiczeń) – 75 godzin,

zajęcia praktyczne – 25 godzin.