Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie Kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych

Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – kurs przeznaczony dla pielęgniarek i położnych.

CEL KSZTAŁCENIA

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie komunikowania interpersonalnego z pacjentem, jego rodziną i zespołem terapeutycznym oraz przeprowadzania negocjacji w celu rozwiązania problemów i konfliktów.

 

CZAS TRWANIA KSZTAŁCENIA

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą wynosi 100 godzin dydaktycznych, w tym:

zajęcia wykładowe – 15 godzin,
zajęcia warsztatowe i treningowe – 85 godzin.